Chúc các bạn có một trải nghiệm thật thú vị tại GOVN (GTA San Online Máy Chủ Việt Nam).

Image Alt

GTA San Online

[GTA San VN] Tất cả các lệnh cơ bản trong máy chủ

Hi mọi người, bài viết này liệt kê tổng tất cả các lệnh cơ bản để giúp mọi người dễ dàng tiếp cận hơn với game này nhé. Và các bạn yên tâm nhé. Nếu có thay đổi mình sẽ cập nhật lên đây ngay lập tức và cũng như có update cũng sẽ có trên này…

Để gõ lệnh các bạn sử dụng nút t hoặc nút ` để mở khung chat

 • Để ra vào cửa sử dụng phím Y, để mở khóa xe sử dụng phím Y
 • /trogiup: hiển thị các lệnh trợ giúp trong máy chủ.
 • /newb [câu_hỏi]: sử dụng để gửi câu hỏi đến đội ngũ hỗ trợ
 • /yeucautrogiup: Gửi yêu cầu trợ giúp đến BQT (có người đến bên cạnh hỗ trợ)
 • /jobhelp: Trợ giúp nghề nghiệp của bạn
 • /chinhxe: Quản lí xe của bạn
 • /phukien: Quản lí phụ kiện của bạn
 • /pay [id] [số_tiền]: Đưa tiền cho người chơi khác
 • /l: Nói nhỏ
 • /s: Hét to
 • /w [id]: Nói chuyện riêng với người nào đó
 • /tutu: tự tử
 • /nganhang: Sử dụng ngân hàng
 • /atm: Sử dụng ATM
 • /baocao: Gửi báo cáo đến admin khi bạn gặp vấn đề.
 • /path find: Tìm đường, tìm các vị trí công cộng
 • /trogiupphuongtien: các lệnh trợ giúp phương tiện
 • /trogiupnha: Các lệnh trợ giúp nhà cửa
 • /trogiupphukien: Các lệnh trợ giúp phụ kiện
 • /trogiupnoithat: Các lệnh trợ giúp nội thất
 • /trogiupcuahang: Các lệnh trợ giúp cửa hàng
 • /cc: xoá tất cả chatlog
 • /dropallweapon: vứt tất cả súng hiện có
 • /myweapon: kiểm tra súng hiện có
 • /tuido: Kiểm tra túi đồ của bạn, kiểm tra thông tin của bạn.
 • /kcp, /xoamuctieu: Xóa mục tiêu trên bản đồ khi có chấm đỏ trên bản đồ
 • /time: xem đồng hồ
 • /suaxe: Sửa xe (JOB sửa xe)
 • /taxi: Bật công việc taxi, có tên trên tổng đài taxi
 • /xemhang: Xem hàng trong thùng hàng (JOB Trucker)
 • /diemgiaohang: Tìm điểm giao hàng (JOB Trucker)
 • /laygo: Lấy gỗ xuống xe (JOB cưa gỗ)
 • /chatgo: chất gỗ lên xe (JOB cưa gỗ)
 • /id: xem ID người chơi khác
 • /connects: xem thời gian đã online và thời gian lên cấp độ tiếp theo
 • /hanhdong: Hiển thị các lệnh hành động
 • /speedo: Hiển thị đồng hồ xe khi ngồi trên xe
 • /toghungerhud: Tắt/bật trạng thái đói bụng/khát nước phía trên màn hình
 • /phone: Sử dụng điện thoại
 • /copxe: sử dung cóp xe
 • /denxe: Bật đèn xe
 • /bizfind: Tìm cửa hàng (24/7, Binco)
 • /atmfind: Tìm cây ATM
 • /gpfind: Tìm cây xăng
 • /housefind: Tìm nhà
 • /vdfind: Tìm đại lý bán xe
 • /toado [x,y,z]: Nhập tọa độ vào để đánh dấu vị trí trên bản đồ
 • /toadocuatoi: Hiển thị tọa độ của bạn
 • /baicao: Đánh bài cào ( chỉ có ở casino )