loader
  • admin
  • Tháng Năm 26, 2021
  • Comments (0)

[GTA San VN] Nâng cấp xe

Hi các bạn, hiện tại GO:TEAM đã update hệ thống mới là chúng ta có thể nâng cấp chiếc xe của mình để có thể trải nghiệm và sử dụng hết chức năng của chiếc xe yêu quý. Bài viết

  • admin
  • Tháng Năm 18, 2021
  • Comments (0)

[GTA San VN] Đặc quyền thú vị của V.I.P

V.I.P INFORMATION===================HỆ THỐNG NÀY HOẠT ĐỘNG DỰA TRÊN PHIÊN BẢN BAN ĐẦU CỦA GTA ONLINE VER 1.0.0​ Hiện tại máy chủ đang có 4 loại V.I.P hiện hành có thể kể tên như sau Platinum VIP , Gold VIP , Sliver VIP và Bronze VIP . Hiện có