Chúc các bạn có một trải nghiệm thật thú vị tại GOVN (GTA San Online Máy Chủ Việt Nam).

Image Alt

Right Sidebar

Hi mọi người, nay ra job mới có vẻ vui kaka. Nói chung thì cũng ra được 1 ngày rồi nhưng nay mới hoàn thiện hệ thống và làm bài viết hướng dẫn. Rất đơn giản thôi công việc chỉ có đào sau đó bỏ lên xe rồi đem về bán hoặc nung - khá giống với công việc làm gỗ các bạn ạ. Tìm kiếm công việc bằng cách /timvieclam và chọn MinerĐến vị trí nhấp Y để xin việc và

Tên xeID Phụ Kiện phù hợpLandstalker1008, 1009, 1010, 1013, 1018, 1019, 1020, 1021, 1024, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098Bravura1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1013, 1017, 1019, 1020, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1096, 1097, 1098, 1142, 1143, 1144, 1145Buffalo1008, 1009, 1010, 1025, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081,

Hi mọi người, GO:TEAM đã cố gắng tạo nền tảng trên điện thoại và giúp các bạn có thể tham gia bằng điện thoại nhưng chỉ có thể hỗ trợ nền tảng ANDROID chứ IOS thì hiện vẫn chưa có cách giải quyết. Các chức năng trên mobile giống như chức năng trên PC nhưng chỉ có điều hơi khác về giao diện 1 chút xíu thôi nhưng không thành vấn đề. Các bạn có thể cài đặt và vào game bình