Chúc các bạn có một trải nghiệm thật thú vị tại GOVN (GTA San Online Máy Chủ Việt Nam).

Image Alt

Right Sidebar

Xin chào các bạn, đây là hướng dẫn làm công việc Taxi Driver. Một công việc rất dễ để kiếm tiền trong máy chủ GTA San Online. Phải chăm chỉ kiếm thật nhiều tiền để sau này có thể mua được những thứ mình thích các bạn nhé. Xin việc làm tại vị trí công việc Taxi Driver. bằng cách nhấp nút Y. Chọn “xin việc” 1 bản hợp đồng (1 ngày) để làm công việc này trong 1 ngày. Hoặc nếu bạn

Xin chào các bạn, đây là hướng dẫn làm công việc Lâm nghiệp. Một công việc rất dễ để kiếm tiền trong máy chủ GTA San Online. Phải chăm chỉ kiếm thật nhiều tiền để sau này có thể mua được những thứ mình thích các bạn nhé. Tìm vị trí công việc bằng cách /path find và chọn đến Lumberjack Job. Sau đó sẽ có 1 check point phía dưới MAP góc trái. Đi đến đó để xin việc làm. Xin việc làm tại

Xin chào các bạn, đây là hướng dẫn làm công việc Truck Delivery. Một công việc rất dễ để kiếm tiền trong máy chủ GTA San Online. Phải chăm chỉ kiếm thật nhiều tiền để sau này có thể mua được những thứ mình thích các bạn nhé. Tìm vị trí công việc bằng cách /path find và chọn đến Truck Delivery. Sau đó sẽ có 1 check point phía dưới MAP góc trái. Đi đến đó để xin việc làm. Xin việc làm tại