Chúc các bạn có một trải nghiệm thật thú vị tại GOVN (GTA San Online Máy Chủ Việt Nam).

Image Alt

Team

c

Zoe Gilmore

Game Design, Main Art
s

Dylan Paige

Music, Sound, Game Design
s

Kristie Austin

Animation, Enviorment Art
c
s
s