UPDATED

  • Truck Delivery
    • Cập nhật rớt thùng khi xe bị hư (nổ), hàng vẫn mất khi rớt xuống nước.