FIXED

  • Sửa lỗi giết người trong tù, sự kiện, đấu trường,.. vẫn bị truy nã.

UPDATED

  • Truy nã khi giết người sẽ không còn treo lệnh như trước, tự động mất sau 1 giờ (Ngoại tuyến vẫn tính).
  • Giết người trong khu vực chiếm đóng (50.0m) sẽ không tính là truy nã.
  • Giảm khoảng cách nhìn thấy tên nhân vật từ 45 xuống 25.
  • Medical
    • Tiền cấp cứu sẽ vào thẳng người thay vì vào ngân sách tổ chức như trước.