ADDED

 • Thêm vật phẩm Vodka, Whisky, Dice vào túi đồ.
  • Tác dụng vật phẩm
   • Vodka, Whisky
    • Đấm mạnh hơn khi uống, nếu đang có hiệu ứng của thuốc phiện, lực đấm sẽ gấp đôi.
   • Dice
    • Sử dụng để xoay xúc xắc, sử dụng trên xe có thể rớt xúc xắc.

FIXED

 • Sửa lỗi tài xỉu

UPDATED

 • Bây giờ chỉ có thể chơi tài xỉu tại Casino.
 • Tăng giá vật phẩm trong Well Stacked Pizza Co.